برند :
دسته بندی : بخاری

← مصرف گازشهری و کپسول گاز

← فن قدرتمند و بی صدا

← بسیار کم مصرف

← دارای سنسورگازهای منوکسید ودی اکسید کربن وکم شدن اکسیژن هوا

← تایمر، نمایشگر دمای محیط و ترموستات دیجیتال با امکان تنظیم دما

← بدون دودکش، بدون دود، بدون آلودگی با راندمان احتراق سوخت ۹۹%

← سنسور حساس به ضربه جهت جلوگیری از آتش سوزی در مواقع واژگون شدن احتمالی

← سیستم عیب یاب اتوماتیک دیجیتال

دسته: