برند :
دسته بندی :

این محصول یک خنثی کننده برای از بین بردن تمامی ناخالصی هایی که باعث تغییر اسیدیته سیستم می شوند می باشد. همچنین از بین بردن حالت اسیدی، جهت جلوگیری از سوراخ شدن سیستم و سوختن کمپرسور از دیگر ویژگی های این محصول است. این ماده به ذرات اسیدی موجود چسبیده و آنها را از بین می برد. حالت اسیدی ممکن است ناشی از تجزیه گاز مبرد یا روان کننده، رطوبت و فرسودگی باشد تزریق این محصول سبب جلوگیری از اسیدی شدن سیستم و کولر گازی می گردد.

  • محصول شامل 6 میلی لیتر محلول
  • مناسب تا 72000 بی تی یو بر ساعت (معادل 6 تن تبرید)
  • حذف کامل اسید از سیکل تبرید
  • مناسب برای هر نوع مبرد
  • مناسب برای هر نوع روان کننده (روغن)