برند :
دسته بندی : پکیج ایرتورپن
  • ارتفاع(سانتیمتر) 74
  • عرض(سانتیمتر) 40
  • عمق(سانتیمتر) 34.6