برند :
دسته بندی : پکیج ایرتورپن
    • ارتفاع(سانتیمتر) 74
    • عرض(سانتیمتر) 40
    • عمق(سانتیمتر) 34.6