برند :
دسته بندی : پکیج لورچ
برندلورچ
محفظه احتراقفن دار دو مبدل
نوع سوختگاز سوز
محل نصبدیواری
ظرفیت حرارتی۳۲۰۰۰