برند :
دسته بندی :

مناسب برای هر نوع روان کننده ی (روغن) سیستم های تراکمی

تشخیص نتیجه تست در چند ثانیه

استفاده آسان و سریع

زیست تخریب پذیر

غیرقابل اشتعال

غیرسمی و بی خطر

ارزان قیمت در مقایسه با سایر روش ها

هر بسته جهت انجام 4 تست